Disclaimer

Topschoonmaakartikelen betracht uiterste zorgvuldigheid bij het samenstellen en onderhouden van de webshop en maakt gebruik van bronnen die betrouwbaar worden geacht. Topschoonmaakartikelen staat echter niet in voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren van de webshop.Gebruik van enige informatie verkregen middels de webshop van Topschoonmaakartikelen gebeurt voor risico van de gebruiker.  Alle afbeeldingen, teksten, documenten, beelden en geluiden die op de website voorkomen, zijn auteursrechtelijk beschermd. De bescherming geldt in de ruimste zin van het woord. Voor publicatie, distributie of overdracht daarvan is voorafgaande schriftelijke toestemming vereist.